Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020 Vytlačiť
 

4zPHvaoA.jpeg

Školské lavice už od dnešného dňa nebudú zívať prázdnotou.

V Poprade sa do nich po letných prázdninách vrátilo tisíce žiakov, no nechýbali ani nové tváre. Tento rok do popradských škôl nastúpilo 634 prváčikov z toho 551 škôl v pôsobnosti mesta Poprad a 473 prváčikov s trvalým pobytom na území mesta Poprad. Svoje brány ráno slávnostne otvorila aj ZŠ s MŠ na Jarnej ulici, do ktorej zavítal primátor mesta Poprad Anton Danko. Pre prváčikov a ich rodičov mal pripravenú novinku v podobe darčeka. Vedenie mesta sa totiž rozhodlo pomôcť rodinám vecným darom, a to balíčkom so školskými potrebami v celkovej hodnote 30 eur. Mesto zaplatilo za balíčky pre prváčikov zhruba 15 000 tisíc eur.

„Chceme pomôcť rodinám prváčikov, a to je dôvod, prečo sme zaviedli túto novinku, myslím si, že je to dobrá pomoc pre všetky mladé rodiny. Verím, že sme prváčikom takto spríjemnili a uľahčili vstup do nového školského roka a prajem im ako aj všetkým žiakom rok plný úsmevu, úspechov a hlavne chuti do učenia,“ zaželal školákom primátor mesta Poprad Anton Danko.

„Tieto balíčky obsahujú to, čo prváčik potrebuje. Aj toto sú kroky, ktoré vedenie mesta robí preto, aby mladé rodiny ostávali žiť v našom meste“, dodala vedúca odboru školstva, mládeže a športu MsÚ Poprad Edita Pilarová.

Tohtoročnou novinkou je aj stravovanie s doplatkom štátu. Školské jedálne v pôsobnosti mesta Poprad sú na stravovanie dostatočne pripravené. Počas letných prázdnin v nich bola vykonaná bežná údržbu ako maľovanie stien, malé opravy, sanitácia  a dezinfekcia zariadení. Doplnili  a obmenili sa gastrozariadenia, spracovali sa zápisné lístky, aktualizovali sa interné predpisy, prevádzkové poriadky a všetky interné dokumenty v súvislosti s novelou zákona a prijatím nového VZN.

„Do školských jedálni bolo v 1. polroku 2019 zakúpených 18 gastrozariadení v celkovej sume 113 500 €. Je plánovaná aj rekonštrukcia školskej jedálne a kuchyne v Základnej škole s materskou školou, Francisciho ulica 832/21 v Poprade, na ktorú Mesto Poprad na júnovom zasadnutí MsZ vyčlenilo finančné prostriedky na prípravnú a projektovú dokumentáciu“, informovala Edita Pilarová.

V zriaďovateľskej pôsobnosti má mesto Poprad 19 školských jedální (17 školských jedální a 2 výdajne školské jedálne). V nich sa z priemerného počtu 5 829 potenciálnych stravníkov (1 453 detí z materských škôl a  4 376 žiakov zo základných škôl) stravovalo v školskom roku 2018/2019 spolu 4 842, čo z celkového počtu potenciálnych stravníkov predstavovalo 83 %. Mesto od septembra očakáva možný nárast o 17 % stravníkov.


 
 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka