Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Mesto Poprad získal 783-tisíc eur na stavbu cyklochodníka Vytlačiť
 

l2.jpg

Cyklochodník od veľkej kruhovej križovatky pri MsÚ až po Športovú ulicu pri komplexe Aquacity prefinancuje mesto Poprad z veľkej časti z európskych zdrojov. "Mesto na uvedenú stavbu získalo na základe žiadosti nenávratný finančný príspevok z Integrovaného operačného programu (IROP) vo výške 783.019,36.-EUR, spolufinancovanie mesta v tomto prípade predstavuje 5% z celkovej výške investície," uviedol Slavomír Karabinoš zo Strategického rozvojového manažmentu MsÚ Poprad.

Samospráva, ktorá začala so stavbou v hodnote 825 802.-eur z vlastných zdrojov, podala žiadosť o spolufinancovanie z európskych zdrojov vo výške 95% oprávnených nákladov.

„Som veľmi rád, že tak, ako sme uspeli pri získaní európskych zdrojov na modernizáciu škôlky či zber biologicky rozložiteľného odpadu, tak sme boli úspešní aj v ďalšom dôležitom projekte a získali sme viac ako 700-tisíc eur na jeho realizáciu. Tento chodník ako dôležitá súčasť plánovanej cyklotrasy prepájajúcej mesto zo západu na východ by mal byť v budúcnosti nosnou osou cyklodopravy, na ktorú chceme postupne pridávať ďalšie napojenia z jednotlivých častí mesta. Cyklochodník tak, ako bude vybudovaný v tejto lokalite, vrátane odpočívadiel, by mal byť štandardom pri ďalšom rozširovaní siete cyklochodníkov v meste,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko. 

Výstavba úseku “B“ plánovanej cyklotrasy prepájajúcej mesto zo západu na východ počíta s vybudovaním obojsmernej cyklistickej komunikácie prevažne po ľavom a pravom brehu rieky Poprad v intraviláne mesta Poprad. Keďže prioritou je oddelenie cyklistickej dopravy od ostatnej dopravy (pešej a motoristickej), v rámci možností je navrhnutá samostatná cyklistická cestička, iba v stiesnených podmienkach a na komunikáciách určených pre peších je navrhnuté vyznačenie cyklokoridoru.

Celková dĺžka úseku je 1350,39 metra. Vybudovanie tejto trasy si vyžiada postavenie dvoch lávok pre prekonanie koryta rieky Poprad a jednej lávky na ľavom brehu popod železničný most. Ako samostatné stavebné objekty sú navrhnuté dve odpočívadlá pre cyklistov – prvé bude v parku po približne 80 metroch od začiatku úseku "B" cyklochodníka pri MsÚ, druhé sa bude nachádzať v parku medzi riekou Poprad a Ul.Popradské nábrežie. Súčasťou odpočívadiel budú lavičky, smetné koše a stojany na bicykle, v prípade odpočívadla na Popradskom nábreží aj prístrešok s integrovaným stolom.

V súvislosti s vybudovaním cyklochodníka je ako samostatný stavebný objekt navrhnuté verejné osvetlenie cyklochodníka. V nebezpečných úsekoch a v úsekoch kde je potrebné spomaliť cyklistov bude verejné osvetlenie doplnené aj aktívnymi dopravnými gombíkmi a LED svetlami vstavanými v obrusnej vrstve.

Zhotoviteľom diela je úspešný uchádzač z verejného obstarávania - spoločnosť STRABAG.

Uvedená trasa cyklochodníka by sa mala následne prostredníctvom úseku "A" Poprad - Západ - MsÚ Poprad prepojiť s jestvujúcim cyklochodníkom začínajúcim na Brežnom riadku pri záhradkách. V smere na východ bude výstavba pokračovať úsekom "C" Most Ul. Športová - Št. cesta I/66, a úsekom "D" Št. cesta I/66 - Most D1 Matejovce, čím sa existujúca cyklistická cesta bude môcť pripojiť na cyklistickú cestičku pripravovanú Združením Euroregión Tatry, čím by sa komplexne prepojila cyklistická komunikácia v smere od obce Svit a sídliska Juh v Poprade s cyklistickou komunikáciou do Veľkej Lomnica  a ďalej do Kežmarku a Vysokých Tatier.

 


 
 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka