Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Mesto Poprad

Kultúrne podujatia
Športové podujatia

Výberové konanie - odborný referent/ka oddelenia investícií mestaVytlačiť
 

erb_PP.jpg

Mesto Poprad

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

prijme do pracovného pomeru zamestnanca na obsadenie pracovnej pozície:

odborný referent/ka oddelenia investícií mesta

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v oblasti stavebníctva,   
 • minimálne 3 ročná prax v oblasti investičnej výstavby výhodou,
 • oprávnenie pre výkon činnosti stavebný dozor, stavbyvedúci výhodou,
 • znalosť právnych predpisov a technických noriem v predmetnej oblasti,
 • znalosť postupov pri verejnom obstarávaní,
 • znalosť postupov pri vybavovaní povolení podľa stavebného zákona,
 • bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť,
 • práca s počítačom – pokročilý,
 • vodičský preukaz sk. B.

 

Požadované doklady k prihláške:

 • žiadosť o prijatie na uvedenú pracovnú pozíciu,
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického kontaktu,
 • kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
 • súhlas  uchádzača  so  spracovaním   osobných   údajov  pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

 

Predpokladaný nástup: po ukončení výberového konania

Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu

Ponúkaný plat : od 800,- €, v závislosti od dĺžky započítanej praxe

Uzávierka prihlášok je 07. júna 2019 do 14.00 hod.

Bližšie informácie: stanislav.spisiak@msupoprad.sk, tel.: 052/7167291

Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením neotvárať

„výberové konanie – investície“ do podateľne Mestského úradu v Poprade, alebo ich poslať poštou na adresu:

Mesto Poprad
odd. personálneho manažmentu a miezd
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 01 Poprad

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.


 
 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka