Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Mesto Poprad

Kultúrne podujatia
Športové podujatia

Výberové konanie - príslušník mestskej polícieVytlačiť
 

erb_pp.jpg

Mesto Poprad

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

prijme do pracovného pomeru zamestnanca na obsadenie pracovnej pozície:

príslušník mestskej polície

Informácie o pracovnom mieste:

 • výkon činností vyplývajúcich zo zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

 • ukončené úplné stredoškolské vzdelanie,
 • telesná, duševná a odborná spôsobilosť na plnenie úloh mestskej polície,
 • bezúhonnosť,
 • vek nad 21 rokov,
 • osobnostné a morálne predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme,
 • vodičský preukaz skupiny B.

Požadované doklady do výberového konania:

 • žiadosť o prijatie na uvedenú pracovnú pozíciu,
 • štruktúrovaný životopis,
 • úradne overenú kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu.

Predpokladaný nástup: dohodou po ukončení výberového konania.

Základná zložka mzdy: od 700,- €, v závislosti od dĺžky započítanej praxe.

Uzávierka prihlášok je 31. mája  2019 do 14.00 hod.

Bližšie informácie TU  alebo na: stefan.sipula@msupoprad.sk, tel.: 052/7167311

Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením "neotvárať – príslušník mestskej polície“ do podateľne Mestského úradu v Poprade, alebo ich poslať poštou na adresu:

Mesto Poprad
Mestská polícia Poprad
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 01 Poprad

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.


 
 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka