Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Mesto Poprad

Kultúrne podujatia
Športové podujatia

Výberové konanie - odborný referent/ka ekonomického odboruVytlačiť
 

erb_pp.jpg

Mesto  Poprad

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

prijme do pracovného pomeru zamestnanca na obsadenie pracovnej pozície:

odborný referent/ka ekonomického odboru

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

 • minimálne úplné stredoškolské vzdelanie ekonomického smeru,
 • najmenej 3 roky praxe v ekonomickej oblasti,
 • znalosť všeobecne platných právnych predpisov v oblasti verejnej a štátnej správy,
 • bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť,
 • organizačné schopnosti,
 • práca s PC,
 • osobnostné a morálne predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady k prihláške:

 • žiadosť o prijatie na uvedenú pracovnú pozíciu,
 • štruktúrovaný životopis s uvedením vlastného telefonického kontaktu,
 • kópia dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
 • písomný súhlas  uchádzača  so  spracovaním   osobných   údajov  pre potreby výberového konania podľa  zákona   č. 18/2018  Z. z.  o  ochrane  osobných   údajov a  nariadenia  Európskeho parlamentu   a   Rady (EÚ)  2016/679  z  27. apríla  2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.


Druh pracovného pomeru:  plný úväzok na pracovnú zmluvu

Predpokladaný nástup: dohodou po ukončení výberového konania

Základná zložka mzdy:  od 700,- €, v závislosti od dĺžky započítanej praxe.

Uzávierka prihlášok je 29. januára 2019 do 12.00 hod.

Bližšie informácie: stanislav.spisiak@msupoprad.sk, tel.: 052/7161291

Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením "neotvárať – referent EO“ do podateľne Mestského úradu v Poprade, alebo ich  poslať poštou na adresu:

Mesto Poprad
oddelenie personálneho manažmentu  a miezd
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 01 Poprad

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

 

 

 

 

                  


 
 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka